REGLEMENT

Reglement

Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen:

 • Op deze pagina worden onder deelnemers zowel de ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.

 • Deelneming aan de Urban Run, FLOW of Kids Run is geheel op eigen risico.

 • De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de eigendommen van de deelnemers in de ruimste zin. Deelnemers moeten zich hiervoor zelf verzekeren.

 • Minimum leeftijd deelnemers Urban Run: 12 jaar. Bij de FLOW moet per duo minimaal één persoon 18 jaar of ouder zijn en de tweede deelnemer minimaal 13 jaar of ouder. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, loopt en fietst deze mee onder verantwoording van de oudere loper.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na de marathon.

 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.

 • Inschrijfgeld voor de Urban Run en/of de FLOW wordt geïnd via iDeal, dit zal gebeuren bij inschrijven via inschrijven.nl.

 • Vanwege verhindering of afzegging om welke reden dan ook, zal geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

 • Het parcours van de Urban Run gaat o.a. door gebouwen en daar kan het verplicht zijn te wandelen in plaats van hard te lopen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, omwonenden en/of gasten te respecteren. Het parcours van de FLOW gaat over de openbare weg, door en langs natuurgebieden. 

 • Het is verboden om van de route af te wijken.

 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.

 • Deelnemers worden geacht om geen afval op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de Culture Run Woerden uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.

 • Bij de FLOW is het verboden om als fietser deel te nemen aan dit evenement, tenzij men officieel als duo deelnemer is ingeschreven.

 • Het is niet toegestaan om je als solo-loper aan te melden en vervolgens, zonder toestemming van de organisatie, met een andere solo-loper als duo (met fiets) deel te nemen.

 • Bij de FLOW dienen duo’s met een goed functionerende fiets deel te nemen. Indien ondeugdelijk materiaal tot problemen tijdens het evenement op het parcours of bij de posten leidt of kan leiden, dan kan de organisatie besluiten de betrokken deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten.

 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Terug naar boven