REGLEMENT

Reglement

Voor de organisatie heeft de veiligheid van haar medewerkers, de deelnemers, de vrijwilligers en overige weggebruikers de hoogste prioriteit. Om de veiligheid in het verkeer van de medewerkers en de deelnemers en de gezondheidsrisico’s van de lopers voldoende te garanderen dienen de volgende aspecten voldoende in acht te worden genomen:

 • Op deze pagina worden onder deelnemers zowel de ingeschreven lopers als de ingeschreven fietsers verstaan.

 • Deelneming aan de Urban Run of Urban Walk is geheel op eigen risico.

 • De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade aan de eigendommen van de deelnemers in de ruimste zin. Deelnemers moeten zich hiervoor zelf verzekeren.

 • Minimum leeftijd deelnemers Urban Run: 10 jaar. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dan raden we aan dat de deelnemer meeloopt onder verantwoording van de oudere loper.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen alsmede blessures en/of andere calamiteiten voor, tijdens of na het evenement.

 • Voor uw en andermans veiligheid dient u altijd de aanwijzingen van de organisatie ter plaatse (inclusief de verkeersregelaars e/o EHBO) op te volgen. Bij onvoorziene problemen, calamiteiten of meningsverschillen beslist de organisatie.

 • Inschrijfgeld voor het evenement wordt geïnd via iDeal, dit zal gebeuren bij inschrijven via inschrijven.nl.

 • Vanwege verhindering of afzegging om welke reden dan ook, zal geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

 • Het parcours van de Urban Run gaat o.a. door gebouwen en daar kan het verplicht zijn te wandelen in plaats van hard te lopen. Deelnemers worden geacht de rust en privacy van bewoners, omwonenden en/of gasten te respecteren. 

 • Het is verboden om van de route af te wijken.

 • Het is verboden om als niet-deelnemer de lopers op het parcours te begeleiden met uitzondering van personen daarvoor aangesteld door de organisatie.

 • Deelnemers worden geacht om geen afval op of langs het parcours achter te laten. Neem uw afval mee en deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 • Deelnemers worden geacht om voor tijdens en na de Culture Run Woerden uitsluitend gebruik te maken van de daarvoor bestemde toiletten.

 • Bij overtreding van de (gedrags)regels kan de organisatie besluiten een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.

 • Registratie als deelnemer vindt pas plaats als het inschrijfgeld is voldaan. Bij terugvorderen van (een deel van) het geïncasseerde bedrag worden alle rechten die hieraan ontleend kunnen worden (inclusief de inschrijving) ongeldig verklaard.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.